D1 Article in a trade journal

Eteisvärinän rytminsiirto - milloin, kenelle ja kuinka monta kertaa?
List of Authors: Jaakkola S, Airaksinen J

Publisher: Suomalainen lääkäriseura Duodecim

Publication year: 2020

Journal: Duodecim

Journal name in source: Duodecim

Volume number: 136

Issue number: 7

ISSN: 0012-7183

URL: https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2020/7/duo15500


Abstract

Rytminsiirto on tärkeä akuutin eteisvärinäkohtauksen hoitomuoto. Sitä on syytä käyttää harkitusti, sillä se voi pahimmillaan olla hyödytön ja potilasturvallisuutta vaarantava toimenpide. Eteisvärinän keston varma selvittäminen on keskeinen tekijä akuutin eteisvärinäkohtauksen rytminsiirron turvallisuuden takaamiseksi. Elektiiviseen rytminsiirtoon liittyy asianmukaisen antikoagulaation aikanakin lyhytaikaisesti noin nelinkertainen aivohalvausriski verrattuna rytminsiirrosta pidättäytymiseen. Eteisvärinä uusiutuu varsin usein onnistuneenkin rytminsiirron jälkeen, ja siksi sen yhteydessä tulee aina arvioida eteisvärinän estohoidon tarve tai harkita sykkeenhallintaan siirtymistä. Sinusrytmin tavoittelu ei tuo ennustehyötyä edes nuorille eteisvärinäpotilaille.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-11-08 at 15:33