Refereed review article in scientific journal (A2)

Parkinsonin taudin ei-motoristen oireiden hoito
List of Authors: Jaakkola Elina, Kaasinen Valtteri, Joutsa Juho

Publisher: Suomalainen lääkäriseura Duodecim

Publication year: 2020

Journal: Duodecim

Journal name in source: Duodecim

Volume number: 136

Issue number: 4

ISSN: 0012-7183

eISSN: 2242-3281

URL: https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2020/4/duo15390

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/49753232


Abstract

Parkinsonin tauti mielletään usein puhtaasti motoriseksi liikehäiriösairaudeksi, jonka oireita ovat liikkeiden hitaus, lihasjäykkyys, lepovapina ja tasapainovaikeudet. Parkinsonin tauti on kuitenkin laajempi keskus- ja ääreishermoston sairaus, joka aiheuttaa merkittäviä ei-motorisia oireita. Näihin kuuluvat muun muassa hajuaistin heikkeneminen, autonomisen hermoston toimintahäiriöt, muistihäiriöt, psykiatriset oireet ja uniongelmat. Ei-motorisia oireita esiintyy usein jo ennen motoristen oireiden puhkeamista, ja ne lisääntyvät taudin edetessä. Osa oireista liittyy aivojen dopamiinivajeeseen, osa aiheutuu lääkityksen haittavaikutuksena ja osa liittyy muiden hermovälittäjäainejärjestelmien häiriöihin. Ei-motoristen oireiden vaikutus potilaan elämänlaatuun on jopa voimakkaampi kuin motoristen oireiden, mutta niitä voidaan lievittää merkittävästi lääkehoidoilla.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-07-04 at 18:04