A1 Journal article – refereed

Suomalaisen valtiosäännön eurooppalaistuminen – tarkastelussa valtion täysivaltaisuus, integraationormisto ja valtiosääntöinen identiteetti
List of Authors: Anu Mutanen, Janne Salminen

Publisher: Suomalainen lakimiesyhdistys

Publication year: 2020

Journal: Oikeustiede Jurisprudentia

Issue number: 53

URL: https://www.edilex.fi/oikeustiedeLast updated on 2021-24-06 at 09:42