A1 Journal article – refereed

Finsk krishantering i fredstid — beredskapslagen tillämpas för första gången
List of Authors: Janne Salminen

Publication year: 2020

Journal: Svensk Juristtidning

Journal acronym: SvJT

Volume number: 105

Issue number: 10

eISSN: 2002-407X

URL: https://svjt.se/tema/covid-19


Abstract

I denna artikel diskuteras den finländska krisbehandlingen från en konstitutionell synvinkel. Huvudvikten är på läget under våren 2020 då även beredskapslagen tillämpades. Beredskapslagen i sin tur är speciell lagstiftning som på det sätt som avses i 23 § Finlands grundlag möjliggör införandet av tillfälliga undantag från de grundläggande fri- och rättigheterna under i lag angivna undantagsförhållanden som allvarligt hotar nationen.


Last updated on 2021-24-06 at 10:49