D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa

Kulttuurisen moninaisuuden kohtaaminen koulussa -käsitteitä.
Julkaisun tekijät: Kia Katarina Lundqvist, Janina Luoto, Hanna Sirén

Kustantaja: Turun ammattikorkeakoulu

Paikka: Turku

Julkaisuvuosi: 2020

Kirjan nimi *: PELIMO – Opettajan opas

Sarjan nimi: Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja

Numero sarjassa: 133

ISBN: 978-952-216-757-6

eISBN: 978-952-216-755-2

Verkko-osoite: https://julkaisumyynti.turkuamk.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=9789522167576


Tiivistelmä

Kulttuurinen moninaisuus näkyy ja kuuluu Suomessa. Se on läsnä myös peruskoulun arjessa ja siihen suhtautuminen vaatii harjoittelua. Oppilaiden erilaiset etniset, sosioekonomiset, uskonnolliset ja perhemuotoon liittyvät taustat muovaavat jokaisesta lapsesta ja oppilasryhmästä kulttuurisesti omanlaisensa. Millaisin keinoin opettaja voi oppilaidensa kanssa käsitellä moninaisuutta?

PELIMO-hanke pyrkii osaltaan vastaamaan tähän tarpeeseen. Hankkeessa kehitetty digitaalinen PELIMO-peli ja siihen liittyvä opettajan opas ovat työvälineitä kulttuurisen moninaisuuden käsittelemiseksi opetuksessa. Peli ja oppaan tehtävät on suunnattu 4–6-luokkalaisten yhteiskuntaopin opettamiseen. Niitä voi käyttää soveltaen myös muiden oppiaineiden tunneilla.

PELIMO-hankkeen opettajan oppaaseen on koottu ohjeet digitaalisen pelin käyttöön ottamiseksi ja sen hyödyntämiseksi opetuksessa. Kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvien keskeisten käsitteiden avulla on jäsennetty tietoa tiiviiseen muotoon. Oppaassa on myös laaja valikoima toiminnallisia harjoitteita, joiden avulla kulttuurisen moninaisuuden teemojen käsittelyä opetuksessa voidaan helposti syventää.

Toivomme pelin ja harjoitteiden antavan uusia näkökulmia opetustyöhön kohti rikasta ja suvaitsevaa kulttuurista moninaisuutta.

(pdf-tiedosto 4,86 Mt)

Julkaisun voi ladata veloituksetta.

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Last updated on 2021-24-06 at 09:00