A3 Book chapter

Vanhempien huono-osaisuuden yhteys lasten koulupudokkuuteen
List of Authors: Johanna Kallio, Helena Hautala, Jani Erola

Publication year: 2020

Book title *: Lapsiperheiden köyhyys & huono-osaisuus

ISBN: 978-951-768-816-1Last updated on 2021-24-06 at 09:45