D4 Published development or research report or study

Kuinka lisätä työllisyyttä aktiivisella työvoimapolitiikalla? Suosituksia Suomelle
List of Authors: Ari-Matti Näätänen

Publisher: Teollisuuden palkansaajat TP ry

Place: Helsinki

Publication year: 2020

Title of series: Edistys-raportti

Number in series: 4

ISBN: 978-952-7324-10-3

eISBN: 978-952-7324-11-0

URL: https://www.tpry.fi/media/raportti_no4_2020.pdf,download


Abstract

Raportissa on koottu yhteen vaikuttavuuskirjallisuuden opetuksia aktiivisesta työvoimapolitiikasta. Tarkoituksena on ollut selvittää tutkittuun tietoon perustuen sitä, miten aktiivisen työvoimapolitiikan työllisyysvaikutuksia voidaan parantaa Suomessa. Näätäsen työ osoittaa, että eri aktiivisen työvoimapolitiikan keinot toimivat eri tavoin eri kohderyhmille. Niiden vaikutus voi olla jopa halutusta päinvastainen, mikäli keinovalikoimasta hyödynnetään väärää toimenpidettä. Siten yksi aktiivisen työvoimapolitiikan toimenpide ei välttämättä sovi kaikille työttömille. Järkevintä julkisten resurssien käyttöä on eri ryhmille kohdennetut toisistaan poikkeavat täsmätoimenpiteet.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-24-06 at 09:29