A1 Journal article – refereed

”Mitä työttömän syyksi voidaan lukea” – Empiirinen tarkastelu työttömyysturvan saamisen edellytyksiin tehdyistä hallituksen esityksistä
List of Authors: Liisa Lähteenmäki

Publisher: Suomalainen lakimiesyhdistys

Publication year: 2020

Journal: Lakimies

Journal acronym: LM

Volume number: 118

Issue number: 5/2020

URL: https://www.edilex.fi/lakimiesLast updated on 2021-24-06 at 12:02