Text book, professional manual or guide or a dictionary (D5)

Minästä kiinni – Perusopetuksen oppimateriaali moninaisista identiteeteistä
List of Authors: Jenni Alisaari, Niina Kekki, Riia Kivimäki, Susanna Kivipelto, Kiia Kuusento, Elisa Lehtinen, Anniina Raunio, Elisa Repo, Salla Sissonen, Maria Tyrer, Heli Vigren

Publication year: 2020

ISBN: 978-951-29-8143-4

eISBN: 978-951-29-8142-7

URL: https://sites.utu.fi/minasta-ja-kielesta-kiinni/wp-content/uploads/sites/179/2020/09/Minasta_kiinni_v5.pdf

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/49307526


Abstract

Ota minästä kiinni, vahvista luokan yhteisöllisyyttä ja opasta oppilaasi kiehtovalle matkalle omiin identiteetteihinsä! Minästä kiinni ja Kielestä koppi -oppimateriaalipari sisältää toiminnallisia, yhteisöllisiä ja innostavia tehtäviä moninaisten identiteettien tarkasteluun, kielitietoiseen oppimiseen sekä monikielisten taitojen kehittämiseen. Tehtäviä tukee tiivis pedagoginen teoriaosuus. Tämän materiaalin avulla opettajan on helppo tuoda opetussuunnitelman edellyttämä kieli- ja kulttuuritietoisuus osaksi opetusta!

Minästä kiinni -materiaali tarjoaa opettajalle välineitä jokaisen oppilaan moninaisuuden, identiteettien ja vahvuuksien esiintuomiseen. Lisäksi se herättelee keskustelua yksilön ja yhteiskunnan arvoista, eriarvoisuudesta sekä mahdollisuuksista. Oppimateriaalia voidaan käyttää kaikissa oppiaineissa sekä monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa kaikilla perusopetuksen vuosiluokilla. Asioita lähestytään itseilmaisun ja yhdessä tekemisen kautta turvallisessa ilmapiirissä. Materiaali on kehitetty Turun yliopistolla yhteistyössä alan eri asiantuntijoiden ja opettajien kanssa.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-07-04 at 18:40