D1 Article in a trade journal

Lukijan kysymys: Olisiko kuppikiviin voitu laittaa suolaa eläimiä varten?




List of Authors: Ilari Aalto

Publication year: 2020

Journal: Kalmistopiiri : hautausten ja ihmisjäännösten arkeologian sekä osteologian sivusto.

URL: https://kalmistopiiri.fi/2020/01/08/lukijan-kysymys-olisiko-kuppikiviin-voitu-laittaa-suolaa-elaimia-varten/



Last updated on 2021-24-06 at 12:15