Popularised article or blog post (E1)

Koronakriisin vaikutukset lasten ja nuorten oppimiseen, koulutukseen ja hyvinvointiin pitkällä aikavälillä
List of Authors: Jani Erola, Mikko Niemelä, Outi Sirniö, Sanna Kailaheimo-Lönnqvist, Laura Heiskala, Marika Jalovaara, Laura Salonen, Niko Eskelinen

Publisher: Turun yliopisto ja THL

Place: Turku

Publication year: 2020

Journal: INVEST Policy brief (Politiikkasuositukset)

Issue number: 19.5.2020

URL: https://invest.utu.fi/wp-content/uploads/2020/05/Koronakriisin-vaikutukset-lasten-ja-nuorten-oppimiseen-koulutukseen-ja-hyvinvointiin-pitkällä-aikavälillä.pdf

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/48967922Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-07-04 at 17:58