B1 Journal article

Seilin lintuhavaintojen muutokset 1981–2018
List of Authors: Miro Pietilä, Jari Hänninen, Katja Mäkinen, Jasmin Inkinen

Edition name or number: Linnut vuosikirja 2019

Publisher: BirdLife Suomi ry

Place: Helsinki

Publication year: 2020

Journal: Linnut-vuosikirja

Book title *: Linnut vuosikirja

Number in series: 2019

Volume number: 2019

URL: https://www.birdlife.fi/sisalto/lehdet/linnut-vuosikirja-2019/


Abstract

Turun yliopiston Biodiversiteetti ­yksikköön kuuluvan Saaristomeren tutkimuslaitoksen kenttäasemalla on vuosien varrella työskennellyt ja vieraillut lukuisia lintuharrastajia. 1980-­luvun alussa heräsi ajatus yhteisestä havaintolistasta. ­


Last updated on 2021-24-06 at 08:35