Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1)

Edu-bisnes peruskoulussa: Kohti ”eduekosysteemiä"
Julkaisun tekijät: Piia Seppänen, Sonia Lempinen, Nina Nivanaho, Iida Kiesi, Martin Thrupp

Kustantaja: Koulutuksen tutkimuskeskus

Julkaisuvuosi: 2020

Journal: Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos

Volyymi: 51

Julkaisunumero: 2


Tiivistelmä

Koulutuksen ja oppimisen liiketoimintaan (edu-bisnekseen) on ladattu suuria kasvu- ja tuottoodotuksia niin globaalissa taloudessa kuin Suomessa. Tässä artikkelissa tarkastelemme, millaista koulutusliiketoimintaa Suomessa on. Aineisto toimijoista (n = 63), joilla on kaupallisia intressejä peruskouluihin, kerättiin neljältä foorumilta vuonna 2017. Keskeisimpien toimijoiden välisiä yhteyksiä tutkittiin verkkosivuaineistoista vuonna 2019 visualisoimalla yhteydet Gephivisualisointityökalulla. Analyysi osoittaa, että suuret kustannus- ja ohjelmistoyritykset uudistavat toimialaansa ”oppimispalveluihin” globaalein kytköksin, ja koulutuksen digitalisaatioon virtaa uusia, liiketoiminnan kasvuodotuksiltaan kovaan vauhtiin tähtääviä startup-yrityksiä. Lisäksi monet verkostotoimijat edistävät edu-bisnestä. Edu-bisnestoimijoilla on yhteyksiä sekä toisiinsa että julkisiin koulutuspolitiikan toimijoihin. Kaikki nämä toimijat suuntaavat digitalisaation tuomassa toimialamurroksessa kohti koulutusliiketoiminnan ekosysteemiä eli ”eduekosysteemiä”. Se pyrkii sekä luomaan tuotteita tai laajempia palvelukokonaisuuksia globaaleille koulutusmarkkinoille että avaamaan näille liiketoimintamahdollisuuksia Suomessa. Markkinoiden rakentamisessa koulutussektorille keskeistä on tuotteiden kehittäminen, skaalaaminen ja testaus suomalaiskouluissa. Ekosysteemisellä toimintatavalla tähdätään itsessään arvonluontiin, ja toimintatavan luomiseen osallistuvat yksityisten toimijoiden ohessa julkiset toimijat. Tämä tutkimus avaa keskustelun Suomessa 2010-luvun puolivälissä yleistyneeseen koulutuksen kaupallistamiskehitykseen ja tarjoaa uusia näkökulmia erityisesti verkostojen merkityksestä koulutuspolitiikassa.


Last updated on 2021-08-12 at 10:13