O2 Other

Suomen valtiosääntö ja Euroopan unioni
List of Authors: Janne Salminen

Publication year: 2020

Title of series: Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja Oikeuden perusteet

Number in series: 28

eISBN: 978-951-51-6234-2

URL: https://unicontent.unigrafia.fi/#/reader/1be448ce-b47f-11ea-bdbc-00155d64030Last updated on 2021-24-06 at 09:01