A1 Journal article – refereed

Uusi pohjoismainen seksuaalirikosoikeus? – Ruotsin lainsäädännöllisten valintojen hyödynnettävyydestä Suomessa
List of Authors: Minni Leskinen

Publisher: Suomalainen lakimiesyhdistys

Publication year: 2020

Journal: Lakimies

Journal acronym: LM

Volume number: 118

Issue number: 3-4/2020

URL: https://www.edilex.fi/lakimies/21063Last updated on 2021-24-06 at 10:01