Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1)

Bussissa takana vai letkan perässä?
Sijainnin ilmaiseminen liikkuvan kiintopisteen sisäpuolella

Julkaisun tekijätTeeri-Niknammoghadam Krista, Kelloniemi Tiina, Huumo Tuomas

KustantajaKotikielen Seura

Julkaisuvuosi2020

JournalVirittäjä

Volyymi124

Julkaisunumero2

Aloitussivu161

Lopetussivun numero189

eISSN2242-8828

DOIhttp://dx.doi.org/10.23982/vir.69689

Verkko-osoitehttps://journal.fi/virittaja/article/view/69689

Rinnakkaistallenteen osoitehttps://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/47634887


Tiivistelmä

Spatiaalisen semantiikan alalla spatiaalisten grammien eli kieliopillisten sanojen tutkimuksessa on vanhastaan keskitytty tilanteisiin, joissa muuttuja eli suhteutettava sijaitsee kiintopisteen eli suhteutuskohdan ulkopuolella, kuten ilmauksen pallo on puun edessä kuvaamassa relaatiossa. Muuttuja voi kuitenkin sijaita myös kiintopisteen sisäpuolella, jolloin voidaan puhua sisältävästä kiintopisteestä. Sisältävän kiintopisteen sisällä voi muuttujan lisäksi sijaita muita kiintopisteitä (teatterissa Heikki istui aivan pylvään edessä). Sisältävä kiintopiste voi myös liikkua muut osallistujat mukanaan. Esimerkkejä ovat bussi, jonka sisä­puolella on matkustajia, tai letka, joka koostuu useasta juoksijasta.

Artikkelissa selvitetään kahden kyselyaineiston avulla, millaisia grammirakenteita äidinkieliset suomenpuhujat pitävät sopivina ilmaisemaan liikkuvan sisältävän kiintopisteen sisäpuolella olevien osallistujien sijaintia suhteessa toisiinsa (istua bussissa toisen edessä) sekä osallistujien sijaintia suhteessa sisältävään kiintopisteeseen itseensä (istua bussin perällä). Tutkimuksen aineisto koostuu yhteensä 229 suomenpuhujan vastauksista. Päähuomion kohteena ovat perusmerkityksessään tilaa ilmaisevat grammit edelläedessätakanaperässä ja jäljessä sekä temporaaliset grammit ennen, jälkeen, alussa ja lopussa.

Artikkelissa osoitetaan, että grammirakenteiden soveltuvuuteen vaikuttavat sekä sisältävän kiintopisteen säiliömäisyyden aste että osallistujien rooli liikkujina. Esi­merkiksi säiliömäisessä bussissa matkustava on pikemminkin toisen edessä tai takana, epäsäiliömäisessä jonossa seisova tai letkassa juokseva taas toisen edelläperässä tai jäljessä. Artikkelin esittämiin tuloksiin on kuitenkin suhtauduttava suuntaa-antavina, sillä vastaajien arviot grammirakenteiden sopivuudesta vaihtelivat suuresti niin kyselyiden sisällä kuin niiden välillä. Lisäksi kohtalaisen pieni vastaajajoukko heikentää tulosten yleistettävyyttä.

‘At the back’ of a bus or ‘at the end’ of a line: How Finnish grams code the location of entities inside a moving container

This article explores the acceptability of Finnish front–back grams (multi­functional grammatical words) for the expression of the location of smaller entities (Figures) inside a moving, encompassing entity (Ground), e.g., passengers in a bus or runners in a pack. Finnish front–back grams comprise two sets: 1) two-mover grams that indicate motion by Figure and Ground in the same direction: edellä (‘ahead of’ ~ ‘before’), perässä and jäljessä (‘behind ~ after’), and 2) general front–back grams: edessä (‘in front of ~ ahead of’) and takana (‘behind’). In two surveys, the acceptability of the grams in different gram constructions (adpositional, adverbial) was rated using pictorially illustrated scenarios. The two surveys comprise a total of 229 respondents, all of which are native speakers of Finnish.

The overall result is that the specialised two-mover grams are least felicitous for scenarios in which the encompassing entity is a prototypical container (such as a bus) and most felicitous for scenarios in which the encompassing entity is a container only in a weak sense (such as a pack of runners). In the latter case, the entities inside the container (the runners) are conceptualised as independent movers. The result is the opposite for the semantically general grams. However, these results should be taken as approximations, as the acceptability ratings of different gram constructions vary both within and between the surveys, and the number of respondents is relatively small.


Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2023-12-01 at 14:00