Book chapter (B2)

"En viss bunden energi" – människohuvudet och det esoteriska i tidig 1900-talskonst
List of Authors: Palin Tutta

Publisher: Parvs

Place: Helsinki

Publication year: 2020

Book title *: Andens rikedomar. Esoterismen och den finländska konstvärlden 1890–1950

Number of pages: 10

ISBN: 978-952-7226-53-7Last updated on 2021-24-06 at 11:20