A1 Journal article – refereed

”Another visitor!” – kun puhuvat koneet tulivat kotiin
List of Authors: Tapani Joelsson, Markku Reunanen

Publisher: Lähikuva-yhdistys

Publication year: 2020

Journal: Lähikuva

Volume number: 33

Issue number: 1

eISSN: 2343-399X

DOI: http://dx.doi.org/10.23994/lk.91433

URL: https://journal.fi/lahikuva/article/view/91433


Abstract

Artikkeli käsittelee kotitietokoneiden tuottamaa puhetta 8- ja
16-bittisten laitteiden kultakaudella, 1980-luvulla ja 1990-luvun
alkupuoliskolla. Tänä ajanjaksona edulliset kotimikrot levisivät
nopeasti Suomen koteihin, ja yhä useampi kansalainen päätyi tekemisiin
tietokoneen kanssa.

Tutkimusaineisto on kerätty
kyselytutkimuksella, ja käsittely keskittyy vastaajien ensimmäisiin
muistoihin puhuvista koneista sekä näiden kohtaamisten herättämistä
tuntemuksista. Muistoissa kuuluvat 1980-luvun kotimikrot, näiden pelit
ja kotimikroilun ympärille syntynyt harrastuskulttuuri. Luonnollisena
lisänä muisteluissa esiintyvät ajanjakson elokuvat ja tv-sarjat, jotka
loivat osaltaan odotuksia koneiden kyvyistä.

Vastauksista nousee
esiin merkkejä vahvistuneesta konesuhteesta, mutta vallitsevana
piirteenä ovat puhuvan koneen luomat positiiviset kokemukset ja
tulevaisuususkon vahvistuminen. Nuorten harrastajien tekemät kokeilut
olivat usein odottamattomia ja kekseliäitä, mikä kertoo yhtäältä
ennakkoluulottomasta suhtautumisesta tekniikkaan ja toisaalta siitä,
että mitään vakiintuneita käyttökohteita puhuville kotitietokoneille ei
ollut vielä edes olemassa.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-24-06 at 10:02