D4 Published development or research report or study

Ylisukupolviselle huono-osaisuudelle altistavat ja siltä suojaavat ei-materiaaliset tekijät
List of Authors: Eskelinen Niko, Hautala Helena, Lintunen Lotta, Kallio Johanna

Publisher: Turun kaupungin konsernihallinto

Place: Turku

Publication year: 2020

Title of series: Turkimuskatsauksia

Number in series: 3

ISSN: 1799-5124

URL: https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/tutkimuskatsauksia_3-2020.pdfLast updated on 2021-24-06 at 10:42