Article in a professional research book (D2)

Pelit hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä
List of Authors: Arpola T, Kotimaa A, Marttinen R, Pakarinen A, Parisod H

Edition name or number: 1

Publisher: Pelikasvattajien verkosto

Place: Helsinki

Publication year: 2019

Book title *: Pelikasvattajan käsikirja 2

ISBN: 978-952-68887-5-0

eISBN: 978-952-68887-6-7

URL: https://pelikasvatus.fi/pelikasvattajankasikirja2.pdf

Self-archived copy’s web address: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201902185277


Abstract

Terveyspeleillä tarkoitetaan pelejä, joiden tavoite hauskanpidon ja viihteellisyyden ohella liittyy esimerkiksi terveellisten elintapojen edistämiseen, sairauden hoitoon tai kuntoutukseen. Terveyspeleiksi kutsutaan
myös pelejä, joita hyödynnetään terveydenhuollon henkilökunnan tai
opiskelijoiden opetuksessa.


Last updated on 2021-24-06 at 10:28