B1 Journal article

Oikeustieteen tieteensisäinen jääviys: kestävä kehitys oikeusvarmuuden ja oikeudenmukaisuuden ristipaineessa
List of Authors: Jaakko Salminen, Liisa Lähteenmäki

Publication year: 2019

Journal: Oikeus

Volume number: 48

Issue number: 4/2019

URL: https://www.edilex.fi/oikeus/vuosihakemistoLast updated on 2021-24-06 at 11:58