D4 Published development or research report or study

Aktiivimallin vaikutusten arviointi
List of Authors: Tomi Kyyrä, Päivi Naumanen, Roope Uusitalo, Minna Ylikännö

Publisher: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

Place: Helsinki

Publication year: 2019

URL: https://www.doria.fi/handle/10024/168651


Abstract

Mallin käyttöönoton jälkeisiä muutoksia työttömyysetuuksissa, työttömyyden ai-kaisessa työnteossa, työllistymistä edistäviin palveluihin osallistumisessa sekä työ- ja elinkeinotoimistojen toiminnassa.

Väliraportti 3.5.2019Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-24-06 at 11:45