Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1)

Nuorten yksinäisyys on yhteydessä lisääntyneeseen oireiluun ja lääkkeiden käyttöön
Julkaisun tekijätNelli Lyyra, Niina Junttila, Jorma Tynjälä, Raili Välimaa

KustantajaSuomen lääkäriliitto

Julkaisuvuosi2019

JournalLääkärilehti

Tietokannassa oleva lehden nimiSuomen lääkärilehti - Finlands läkartidning

Volyymi74

Julkaisunumero32

Aloitussivu1670

Lopetussivun numero1673

ISSN0039-5560

Verkko-osoitehttps://www.laakarilehti.fi/pdf/2019/SLL322019-1670.pdf

Rinnakkaistallenteen osoitehttps://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/45362004


Tiivistelmä
LÄHTÖKOHDAT Yksinäisyys on merkittävä riski nuoren terveydelle. Selvitimme suomalaisnuorten kokeman yksinäisyyden yleisyyttä ja yhteyksiä psykosomaattiseen oireiluun sekä lääkkeiden käyttöön.MENETELMÄT Aineistona käytettiin kansallisesti edustavaa WHO-Koululaistutkimusta, johon vastasi 1 798 oppilasta 7. ja 9. luokilta keväällä 2018. Tilastollisina menetelminä käytettiin2-testiä ja 95 %:n luottamusvälitarkastelua.TULOKSET Yksinäisyys yleistyi yläkoulun aikana, ja lähes joka kuudes 15-vuotias tunsi itsensä vähintään melko usein yksinäiseksi. Yksinäiset nuoret raportoivat muita yleisemmin pää-, vatsa- ja selkäkipua sekä hermostuneisuutta ja nukahtamisvaikeuksia. He käyttivät niihin lääkkeitä jopa kolme kertaa yleisemmin kuin muut nuoret.PÄÄTELMÄT Nuorten yksinäisyyden kokemuksiin tulisi kiinnittää huomiota kotona ja koulussa. Ehkäisemiseen ja vähentämiseen on keinoja, mutta korjaavien toimenpiteiden käyttöönotto edellyttää, että yksinäisyys ja sen vaikutukset tunnistetaan.

Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-07-04 at 16:20