Refereed article in compilation book (A3)

Heikot sopimusoikeudet
List of Authors: Mika Viljanen

Place: Helsinki

Publication year: 2019

Book title *: Mitä oikeudet ovat? Filosofian ja oikeustieteen näkökulmia

Start page: 232

End page: 245

ISBN: 978-952-345-024-0Last updated on 2021-24-06 at 11:54