A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

Potilaiden hoitoisuuteen perustuvan henkilöstöresursoinnin ja potilasturvallisuuden välinen yhteys erikoissairaanhoidon kirurgisilla vuodeosastoilla
Julkaisun tekijät: Teija Idrissi Akhelij, Sanna Salanterä, Kristiina Junttila

Julkaisuvuosi: 2019

Journal: Tutkiva Hoitotyö

Volyymi: 17

Julkaisunumero: 1Last updated on 2021-24-06 at 12:08