Article or data-article in scientific journal (B1)

Yleisökaivauksen suunnittelun ja toteutuksen hyvät käytännöt
List of Authors: Ulla Moilanen, Janna Jokela, Jenni Siltainsuu, Ilari Aalto, Andreas Koivisto, Sami Viljanmaa, Jari Näränen

Publication year: 2019

Journal: Muinaistutkija

Issue number: 3


Abstract

Redan i kring tjugo års tid har det
organiserats publika utgrävningar i Finland, men angående deras roll i
den finska arkeologin har det inte diskuterats i någon större
utsträckning. Gemensamma riktlinjer för de publika utgrävningsprojektens
praktiska aspekter har hittills saknats, inte heller har det funderats
vidare kring de etiska frågorna som berör särskilt publika utgrävningar.
Dessa ärenden behandlades i seminarier som arrangerades i Tammerfors
och Åbo åren 2018 och 2019, därtill utfördes en enkätförfrågan till
organisatörer av publika utgrävningar. Utgående från
seminariediskussionerna och enkätsvaren sammanställs i denna artikel
hurudan praxis som visat sig fungerande vid planering och genomförande
av publika utgrävningsprojekt.


Last updated on 2021-24-06 at 08:44