D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

Liikunnallisen elämäntavan haasteita ja ratkaisuja : STYLE-hankkeen sidosryhmätyöpajojen tulokset
Julkaisun tekijät: Marjukka Parkkinen, Ira Ahokas, Katariina Kiviluoto, Riikka Saarimaa, Petri Tapio

Kustantaja: Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto

Julkaisuvuosi: 2019

Sarjan nimi: TUTU eJULKAISUJA

Numero sarjassa: 13/2019

ISBN: 978-952-249-539-6

ISSN: 1797-1322

Verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-539-6


Tiivistelmä

Terveyden edistämisen ja ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta
suomalaiset liikkuvat liian vähän lihasvoimalla ja liian paljon
moottoroituja liikennevälineitä käyttäen. Tässä tutkimuksessa on
selvitetty, mitkä ovat liian vähäisen liikkumisen juurisyitä, ja
millaisten ratkaisujen avulla liikunnallista elämäntapaa voidaan
Suomessa edistää. Raportti tiivistää kahden Liikunnallinen elämäntapa
kestävän kasvun aikaansaajana (STYLE) -hankkeessa toteutetun
sidosryhmätyöpajojen tulokset. Toukokuussa 2019 järjestetyssä
ensimmäisessä työpajassa 60 osallistujaa tunnisti arkiliikuntaa ja
aktiivisten kulkutapojen käyttöä hidas-tavia tai estäviä tekijöitä.
Työpajan jälkeen toteutetun analyysin tuloksena syntyi 12
estekokonaisuutta, jotka ryhmiteltiin neljän laajemman teeman, eli
liikkumattomuuden juurisyyn alle. Ensimmäinen näistä teemoista on
liikkumista riittämättömästi tukeva päätöksenteko sekä sitä tukevan
tiedon puute. Toiseksi tuotteet ja palvelut, suunnittelu ja
liiketoiminta eivät tue aktiivisuutta. Kolmas juurisyy on se, että
liikkuminen muusta elämästä erillisenä alueena – liikuntana – kasvattaa
kynnystä lähteä liikkeelle. Neljännen teeman alta löytyy
henkilökohtaisia, prioriteeteista, tunteista sekä sosioekonomisesta
asemasta johtuvia liikunnallisen elämäntavan haasteita ja esteitä.
Ensimmäisen työpajan tulokset toimivat lähtökohtana syyskuussa 2019
järjestetylle jatkotyöpajalle, jossa mukana oli 51 osallistujaa. Tässä
tilaisuudessa osallistujat hahmottivat toivottua tulevaisuutta ja
muutosta, sekä näitä edistäviä ratkaisuja ja toimijoita. Toivottu
tulevaisuuskuva liikkuvammasta Suomesta vuonna 2030 tiivistyy neljään
teemaan. Ensiksi tietoa arkiliikunnan hyödyistä on kaikkien saatavilla,
ja sitä hyödynnetään laajasti liikkumisen lisäämiseen tähtäävässä
päätöksenteossa. Toiseksi yritysten, julkisen sektorin sekä erilaisten
järjestöjen palvelut ja tuotteet tukevat liikunnan lisäämistä.
Kolmanneksi liikkuminen on sujuva osa arjen kaikkia eri osa-alueita.
Neljänneksi liikkuminen on kaikille kuuluva elämäntapa, ja
mahdollisuudet aktiiviseen elämäntapaan ovat tasavertaiset


Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-24-06 at 11:37