D4 Published development or research report or study

Maahanmuuttajat osallisiksi ja työhön. Osaavat työntekijät - menestyvät työmarkkinat ja Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat -ohjelmien policy brief
List of Authors: Kosonen R., Saari E., Aaltonen S., Heponiemi T., Jauhiainen S., Kankaanpää R., Palander J., Pöllänen P., Steel T., Yijälä A.

Publisher: Suomen akatemia

Publication year: 2019

URL: https://www.aka.fi/globalassets/33stn/materiaaleja/politiikkasuositukset/19_03_maahanmuuttajat_tyohon_ja_osalliseksi.pdf


Abstract

Maahanmuuttajilla on paljon voimavaroja, jotka voivat vahvistaa työllistymisastetta ja rikastuttaa suomalaista työelämää. Työ edistää maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja parantaa heidän hyvinvointiaan monin tavoin. Työelämään osallistuminen auttaa omaksumaan uuden maan kieltä ja kulttuuria sekä helpottaa perheen yhdistämistä. Työllistymisen nopeutuminen on erityisen tärkeää Suomen kaltaisessa maassa, jossa väestö ikääntyy nopeasti ja useilla aloilla on pulaa osaajista ja tekijöistä.

Maahanmuuttajat ovat monimuotoinen ryhmä, jonka työllistymiseen vaikuttavat lähtömaa, muuton syyt ja koulutustaso. Nämä tekijät vaikuttavat osaltaan myös siihen, kuinka muuttajat työllistyvät ja kotoutuvat suomalaiseen yhteiskuntaan. Myös maassa asumisen kesto vaikuttaa työllisyystilanteeseen ja tulotasoon, ja jopa vuosien maassa asumisen jälkeen ero kantaväestöön saattaa olla suuri. Työllistymisen nopeutuminen edellyttää, että kotouttamispolitiikka tunnistaa maahanmuuttajaväestön heterogeenisyyden ja toimenpiteet kohdentuvat tarkasti erilaisten ryhmien tarpeisiin.

Strategisen tutkimuksen hankkeissa on tutkittu eri ryhmiin kuuluvien maahanmuuttajien työllistymistä edistäviä ja estäviä tekijöitä hyvinvoinnin, perheenyhdistämisen, naisten kotoutumisen, työllistymiskokeilujen, eri aloille työllistymisen sekä yrittäjyyden näkökulmista. Nämä maahanmuuttajien työllistymiseen liittyvät politiikkasuositukset perustuvat hankkeissa tehtyyn tutkimukseen ja keskittyvät oleskeluluvan saaneiden maahanmuuttajien työllisyyden edellytysten kehittämiseen. Ehdotukset on tarkoitettu maahanmuuttoa edistävien viranomaisten, politiikkatoimijoiden, palveluntarjoajien ja työnantajien käyttöön.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-29-09 at 12:43