Muu (O2)

Pitkäkestoinen yrittäjyysvalmennus mikroyrittäjän tukena
(Työelämän tutkimuspäivien abstrakti, Tampere 7.-8.11. 2019)

Julkaisun tekijätTanja Lepistö, Mervi Vähätalo

Konferenssin vakiintunut nimiTyöelämän tutkimuspäivät

Julkaisuvuosi2019

Sarjan nimiReilu, toimeentuloon riittävä ja palkitseva työ kaikille!

Rinnakkaistallenteen osoitehttps://research.utu.fi/converis/portal/Publication/43954566


Tiivistelmä


Tällä hetkellä mikroyrityksille liiketoiminnan
kehittämiseen tarjotut standardoidut, lyhytkestoiset ja poikkileikkaavat
palvelut eivät välttämättä vastaa yrittäjän kokemiin yksilöllisiin haasteisiin.
Yksinyrittäjien kohdalla yrittäjyys ja yksityiselämä väistämättä kietoutuvat
yhteen. Tällä on vaikutusta heidän kokemiinsa haasteisiin ja siihen, minkä tyyppiset
palvelut parhaalla tavalla ottavat huomioon heidän tarpeensa
kokonaisvaltaisesti ja motivoivat liiketoiminnan kehittämisessä. Pitkäkestoisessa
valmennuksessa on aikaa selvittää yrittäjän todelliset tarpeet ja räätälöidä
menetelmät vastaamaan niihin. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella,
miten pitkäkestoinen yrittäjyysvalmennus mahdollistaa arvonluontia yrittäjälle.
Kiinnostuksemme kohteena on yrittäjien kokema arvo. Kehitämme ja testaamme
kolmea palvelukonseptia (Yrittäjäluotsi, Osaamisklinikka ja Minicamp) ja niiden
avulla mallinnamme pitkäkestoista yrittäjälähtöistä valmennusta. Tutkimuksemme tuo
yrittäjyyden ja yrittäjyysvalmennuksen keskusteluun arvonluonnin
lähestymistavan markkinoinnin kirjallisuudesta. Tutkimuksen teoreettisia ja
käsitteellisiä välineitä ovat arvon yhteisluonnin kirjallisuus (mm. Grönroos,
2008; Grönroos & Voima, 2013) ja yrittäjyysvalmennuksen kirjallisuus (mm.
Katz and Miller, 1996; Bacon, 2003). Laadullisen tapaustutkimuksemme (Piekkari
et al., 2009; Eriksson & Kovalainen, 2008) aineisto koostuu yrittäjille
järjestettyjen työpajojen havainnoinnista ja teemahaastatteluista yrittäjille
ja valmentajille sekä muusta materiaalista, jota yrittäjien kanssa on
pitkäkestoisen prosessin aikana työstetty. Kaksi vuotta kestävään
kehittämisprosessin osallistuu 50 eri toimialojen mikroyritystä/yksinyrittäjää.
Tutkimuksen tuloksena on geneerinen mallinnus pitkäkestoisesta
yrittäjälähtöisestä tuesta/valmennuksesta. Tuomme esiin arvonluonnin
viitekehyksen empiiristen esimerkkien kautta: arvo-odotukset ja käännekohdat
prosessissa, jossa yhteinen arvonluotin tapahtuu. Tulokset nostavat esiin
räätälöinnin tärkeyttä, dialogin merkitystä sekä yrittäjän kohtaamista
kokonaisvaltaisetsi huomioiden sekä yksityiselämään että yrittäjyyteen ja
yrityksen johtamiseen liittyvät teemat ja haasteet. 


Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-23-02 at 10:32