D2 Article in a professional research book

21. Yüzyılda Matematik Öğrenme Hedefli Sınıf-İçi Değerlendirme
[In-Class Evaluation Targeting Mathematics Education in the 21st Century]

List of Authors: Şerife Sevinç, Gözde Kaplan Can, Çiğdem Haser

Publisher: Anı Yayıncılık

Publication year: 2019

Book title *: Matematik Öğretiminin Temelleri: Ortaokul

ISBN: 978-605-170-316-9Last updated on 2021-24-06 at 09:48