Refereed article in compilation book (A3)

Johdanto: Monikulttuurisuus suomalaisessa yhteiskunnassa
List of Authors: Joel Kivirauma, Tuomas Zacheus, Markku Jahnukainen

Publication year: 2019

Book title *: Oma paikka haussa : Maahanmuuttotaustaiset nuoret ja koulutus

ISBN: 978-952-345-027-1Last updated on 2021-24-06 at 10:18