E1 Popularised article, newspaper article

Digitaalisen kyvykkyyden epätasainen jakautuminen eriarvoistaa nuorten mahdollisuudet informaatioyhteiskunnassa
List of Authors: Kaarakainen Meri-Tuulia

Publisher: Polkuja työhön -konsortio

Publication year: 2019

Journal: Polkuja työhön -hankkeen blogi

Issue number: 6.11.2019

URL: http://www.polkujatyohon.fi/digitaalisen-kyvykkyyden-epatasainen-jakautuminen-eriarvoistaa-nuorten-mahdollisuudet-informaatioyhteiskunnassa/


Abstract

Digitalisaation luomien mahdollisuuksien ja digitaalisen eriarvoisuuden toisiinsa kietoutuminen edellyttää muutosta koulujen käytäntöjä ohjaaviin koulutuspoliittisiin tavoitteisiin.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-24-06 at 08:48