Article in a professional research book (D2)

Tulevaisuuden metsäyrittäjyys
List of Authors: Juha Kaskinen, Riikka Saarimaa

Publisher: Hämeen ammattikorkeakoulu

Place: Hämeenlinna

Publication year: 2019

Book title *: Uudistumisen eväitä metsäyrittäjälle

Title of series: HAMKin e-julkaisuja

Number in series: 2/2019

eISBN: 978-951-784-813-8

ISSN: 1795-424X

URL: https://www.hamk.fi/projektit/uudistuva-metsayrittaja/#materiaalit

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/42459197


Abstract

Osana Uudistuva metsäyrittäjä -hanketta on toteutettu pienimuotoinen tulevaisuusprosessi metsäalan ja metsäyrittäjyyden mahdollisista tulevaisuuksista ja pohdittu myös ei-toivottavaa tulevaisuutta. Prosessi on toteutettu kahdessa tulevaisuustyöpajassa keväällä 2017 ja 2018.

Uudistuva metsäyrittäjä -hankkeessa keskityttiin 2020-luvun metsäyrittäjyydenmahdollisuuksiin ja haasteisiin. Ilmastonmuutos ja muut ympäristömuutoksetjäivät tarkastelussa taka-alalle, vaikka niiden olemassaolo tunnistettiinkin. Joka tapauksessa pitkällä aikavälillä ilmastonmuutos tullee aiheuttamaan merkittäviä muutoksia Suomen metsissä ja metsille. Nämä muutokset eivät valitettavasti ole pelkästään positiivisia tämän päivän näkökulmasta tarkasteltuna. Puusto ja kasvilajit sekä eliöstö muuttuvat, vaikkakin hitaasti. Uhkakuvina ovat uudet tuholaislajit ja kasvitaudit. Lisääntyvät sään ääri-ilmiöt, kuten myrskyt, lisääntyvä sadanta ja pidemmät kuivat kaudet tuovat mukanaan haasteita metsätalouden harjoittamiselle ja muulle metsän käytölle. Valitettavasti joudumme jatkossa pohtimaan näitäkin tekijöitä.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-07-04 at 17:29