B1 Journal article

Kestävä kehitys ja hallitusohjelman ylikansalliset ulottuvuudet
List of Authors: Jaakko Salminen, Liisa Lähteenmäki

Publisher: Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys

Publication year: 2019

Journal: Oikeus

Volume number: 48

Issue number: 2/2019

URL: https://www.edilex.fi/oikeusLast updated on 2021-24-06 at 08:08