Refereed article in compilation book (A3)

Ympäristönlukutaidon kehittäminen kulttuuripolkuprosessissa
List of Authors: Riina Haanpää, Laura Puolamäki, Eeva Raike

Place: Turku

Publication year: 2019

Book title *: Maailmanperintö ja kulttuurikasvatus, World Heritage and Cultural Education

ISBN: 978-951-29-7679-9Last updated on 2021-24-06 at 09:49