D1 Artikkeli ammattilehdessä

Eläinavusteisuus osana puheterapiaa – tutkittua tietoa ja kokemuksia
Julkaisun tekijät: Raukola-Lindblom Marjaana, Ervast Leena

Kustantaja: Suomen Puheterapeuttiliitto ry

Paikka: Helsinki

Julkaisuvuosi: 2019

Journal: Puheterapeutti

Julkaisunumero: 1Last updated on 2021-24-06 at 09:29