D1 Article in a trade journal

Eläinavusteisuus osana puheterapiaa – tutkittua tietoa ja kokemuksia
List of Authors: Raukola-Lindblom Marjaana, Ervast Leena

Publisher: Suomen Puheterapeuttiliitto ry

Place: Helsinki

Publication year: 2019

Journal: Puheterapeutti

Issue number: 1Last updated on 2021-24-06 at 09:29