Refereed journal article or data article (A1)

Tulevaisuuden osaajia varttumassa? Peruskoulun päättävien ja toisen asteen opiskelijoiden ohjelmointitaidot
List of AuthorsKaarainen Meri-Tuulia, Saikkonen Loretta, Kaarakainen Suvi-Sadetta

PublisherKasvatustieteiden tutkimuslaitos

Publication year2019

JournalKasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos

Volume number50

Issue number3

URLhttps://ktl.jyu.fi/fi/julkaisut/kasvatus/arkisto/2019

Self-archived copy’s web addresshttps://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/41077237


Abstract

Teknologinen kehitys muovaa tämän päivän opiskelijoiden vuorovaikutus- ja oppimisympäristöä
sekä tulevaa työelämää. Tulevaisuuden osaamisvaatimukset näkyvät uudistuneissa perus- ja
toisen asteen opetussuunnitelmissa, joiden tavoitteina on kasvattaa tulevaisuuden kansalaisia ja
tarjota valmiuksia tulevan työelämän osaajille. Tässä tutkimuksessa selvitetään peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten ja toisen asteen opiskelijoiden ohjelmointitaitoja. Aineisto koostuu
opiskelijoiden (N = 8 661) ohjelmointiosaamista mittaavien tehtävien pisteistä sekä samojen
opiskelijoiden kyselyvastauksista. Tutkittujen opiskelijoiden ohjelmoinnin valmiudet todetaan
heikoksi koulumuodosta riippumatta, ja osaaminen jää harvojen nuorten varaan. Poikien
ohjelmoinnin osaaminen todetaan tyttöjä merkitsevästi paremmaksi. Ikä tai kouluaste sen sijaan
eivät vaikuta opiskelijoiden ohjelmointiosaamisen tasoon. Ohjelmointitaitoihin todetaan
yhdistyvän vapaa-ajan ahkera digitaalisten pelien pelaaminen sekä digitaalisten sisältöjen
tuottamiseen liittyvä osaaminen ja digitaalisten ympäristöjen toimintaperiaatteiden tuntemus.
Koska tutkimuksessa hyödynnetyn testin tehtävissä ei edellytetä varsinaista ohjelmointiosaamista
vaan pikemminkin päättelytaitoja, opiskelijoiden vähäisten ohjelmointivalmiuksien syyt
selittynevät osaltaan nykyteknologian helppokäyttöisyydellä, jonka vuoksi nuoret ovat
tottumattomia kaavojen ja koodin lukemiseen.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-07-04 at 17:23