Published development or research report or study (D4)

Näkökulmia sukupuolten tasa-arvoon : Analyyseja tasa-arvobarometrista 2017 (Natalia Ollus, Maiju Tanskanen, Päivi Honkatukia, Heini Kainulainen: Sukupuolistunut vihapuhe, seksuaalinen häirintä ja risteävät yhteiskunnalliset erot s. 32-56)
List of Authors: Sinikka Aapola-Kari, Päivi Honkatukia, Heini Kainulainen, Antti Kauhanen, Jukka Lehtonen, Johanna Närvi, Natalia Ollus, Krista Riukula, Minna Salmi, Maiju Tanskanen, Mia Teräsaho, Hanna Ylöstalo

Publisher: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Publication year: 2019

Title of series: Raportti / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Number in series: 6/2019

ISBN: 978-952-343-313-7

eISBN: 978-952-343-314-4

ISSN: 1798-0070

URL: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-314-4

Self-archived copy’s web address: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-314-4Last updated on 2021-24-06 at 09:41