A1 Journal article – refereed

Ikäluokkien eteneminen koulutusjärjestelmässä ja työmarkkinoilla - sukupuolten väliset erot erityistarkastelussa.
List of Authors: Kivinen Osmo, Hedman Juha

Publisher: Palkansaajien tutkimuslaitos

Place: Helsinki

Publication year: 2019

Journal: Talous & yhteiskunta

Volume number: 47

Issue number: 2

URL: http://www.labour.fi/ty/tylehti/talous-yhteiskunta-2-2019/ikaluokkien-eteneminen-koulutusjarjestelmassa-ja-tyomarkkinoilla-sukupuolten-valiset-erot-erityistarkastelussa/


Abstract

Suomi on maailman kärkimaita korkeakoulututkinnon suorittaneiden ikäluokkaosuuksissa, mutta sukupuolten

väliset erot ovat OECD-maiden suurimpia. Suomen kaltaisista kärkimaista esimerkiksi Sveitsissä ja Etelä-

Koreassa eroa sukupuolten välillä ei esiinny. Koulutuspolitiikan keskeisiä kysymyksiä on, miten saada kummatkin

sukupuolet pysymään mukana koulutuksessa mahdollisimman pitkään ja hankkimaan sellaisia tietoja ja taitoja,

joiden varassa toiminta työssä ja muussa elämässä sujuu mahdollisimman hyvin. Tiettyä eriseuraisuutta

aiheuttaa myös korkeakoulutettujen naisten ja miesten urautuminen omien toimialojensa työtehtäviin etenkin

Helsingissä, mutta myös muissa yliopistokaupungeissa.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-24-06 at 11:50