B1 Journal article

Oikeuden ja lainsäädännön monitieteinen tutkimus entistä tärkeämpää
List of Authors: Liisa Lähteenmäki, Jaakko Salminen

Publisher: Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys

Publication year: 2019

Journal: Oikeus

Volume number: 48

Issue number: 1/2019

URL: https://www.edilex.fi/oikeusLast updated on 2021-24-06 at 11:45