Yleistajuinen tai tieteellinen, ei-vertaisarvioitu monografia (E2)

Vain parasta kansalaisille – yleisradiotoiminta julkisena palveluna
Julkaisun tekijät: Paavo Oinonen

Kustantaja: Kulttuurihistorian seura

Paikka: Turku

Julkaisuvuosi: 2019

Sarjan nimi: Capsa Historiae

Numero sarjassa: II

Sivujen määrä: 201

ISBN: 978-952-68776-2-4

eISBN: 978-952-68776-3-1


Tiivistelmä

Mitä on eurooppalaisten yleisradioyhtiöiden julkinen palvelu? Mistä julkisen palvelun ajatus kumpusi ja millaisia haasteita se on kohdannut? Näihin kysymyksiin paneutuu kulttuurihistorian dosentti Paavo Oinosen uutuusteos Vain parasta kansalaisille - Yleisradiotoiminta julkisena palveluna. Teos on ensimmäinen julkisen palvelun ajatuksen syntyä, sen muovautumista ja nykyhaasteita median näkökulmasta käsittelevä suomenkielinen yleisesitys.

Teos paneutuu julkisen palvelun ajatukseen, historiaan ja nykyhaasteisiin. Eurooppalaisten yleisradioyhtiöiden toimintaa määrittivät alusta alkaen yleishyödyllisyys, puolueettomuus ja valtio-omisteisuus, ja yhtiöiden toimintaa alettiin siten kutsua julkiseksi palveluksi. Yleisradioyhtiöt ovat kohdanneet poliittisia ja yhteiskunnallisia haasteita läpi 1900-luvun ja muovanneet tarpeen vaatiessa toimintaansa niiden myötä. Nykymaailmassa viestintä on globaaleissa tietoverkoissa siirtynyt valvonnan ulottumattomiin ja mediatalot kohtaavat haasteita julkista palvelua tuottaessaan. Oinosen teos osallistuu ajankohtaiseen keskusteluun luotettavan, demokraattisiin arvoihin sitoutuvan tiedonvälityksen merkityksestä.


Last updated on 2021-24-06 at 08:23