E1 Popularised article, newspaper article

Aseteollisuus vastuuseen Yhdysvalloissa
List of Authors: Lotta Kähkönen

Publisher: TS-yhtymä

Place: Turku

Publication year: 2019

Journal: Turun Sanomat

Journal acronym: TS

Issue number: 27.3.2019Last updated on 2021-24-06 at 10:08