Published development or research report or study (D4)

Vuosina 2007–2013 toteutettavien EAKR-toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian arviointiraportit vuonna 2011
List of AuthorsJari Karjalainen, Pertti Kiuru, Mikko Valtakari, Katri Haila, Petri Uusikylä, Liisa Kytölä, Sanna Ahvenharju, Mikko Halonen, Mari Hjelt, Alina Pathan, Tiina Pursula, Anu Vaahtera, Nuutti Nikula, Markku Kotilainen, Hannu Kaseva, Eeva Terävä, Maarit Vuorela, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Seppo Laakso, Päivi Kilpeläinen, Petri Kahila

PublisherEuroopan Unioni, Euroopan sosiaalirahasto

PlaceHelsinki

Publication year2012

ISBN978-952-227-637-7

URLhttp://www.rakennerahastot.fi/vanhat_sivut/rakennerahastot/tiedostot/arviointiraportit_2012/eakr_arviointiraportti_2012.pdfDownloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-24-06 at 08:23