B1 Journal article

Eurooppalainen valtiosääntö
List of Authors: Janne Salminen

Publisher: Suomalainen lakimiesyhdistys

Publication year: 2019

Journal: Lakimies

Journal acronym: LM

Volume number: 117

Issue number: 2/2019

URL: https://www.edilex.fi/lakimies/vuosihakemistoLast updated on 2021-24-06 at 08:07