D5 Text book, professional manual or guide or a dictionary

Suomen valtiosääntö ja Euroopan unioni
List of Authors: Janne Salminen

Publication year: 2019

Title of series: Forum iuris : Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja

ISBN: 978-951-51-2552-1Last updated on 2021-24-06 at 12:16