Vertaisarvioitu katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A2)

Aivoverenkiertohäiriöt ja huimaus
Julkaisun tekijätJori Ruuskanen

Julkaisuvuosi2014

JournalLääkärilehti

Volyymi69

Julkaisunumero47

Aloitussivu3174

Lopetussivun numero3178


Tiivistelmä

Huimaus on erittäin yleinen oire, jonka taustalta ei yleensä löydy aivoverenkiertohäiriötä.

Jos aiemmin terveen potilaan ainoana oireena on huimaus, eikä potilaalla ole aivoverenkiertohäiriön riskitekijöitä ja hänen neurologinen statuksensa on normaali (pois lukien mahdollinen yhteen suuntaan lyövä nystagmus), ei tilanne anna aihetta epäillä aivoverenkiertohäiriötä.

Aivoverenkiertohäiriön todennäköisyys huimausoireen taustalla lisääntyy, kun häiriön riskitekijöitä tulee lisää.

Koska aivoverenkiertohäiriö on pahimmillaan henkeä uhkaava tilanne, sitä on osattava epäillä erityisesti, jos potilaan oireeseen liittyy äkillinen niskakipu, päänsärky, tai poikkeavia neurologisia löydöksiä.

Normaali pään kuvantamislöydös ei akuuttivaiheessa välttämättä riitä sulkemaan pois aivojen takaosan iskeemistä verenkiertohäiriötä.

Suuren riskin potilaalle on vuodon poissulkemisen jälkeen tarvittaessa aloitettava asianmukainen lääkitys ja potilas on otettava osastoseurantaan.

 

Vertigo and dizziness are very common symptoms, with generally a benign cause. Isolated vertigo or dizziness in a patient with a normal neurological status (with the possible exception of unidirectional nystagmus) and no previous cardiovascular disease or risk factors does not suggest an acute cerebrovascular disease.

The probability of stroke as a cause for vertigo or dizziness increases with an increasing number of cardiovascular risk factors. As stroke causing vertigo or dizziness may be life-threatening, it should be suspected in a patient with sudden onset of symptoms associated with neck pain, headache, or abnormal neurological status.

A normal brain scan in the acute phase does not necessarily exclude acute ischaemic stroke of the posterior circulation. After exclusion of haemorrhagic stroke, a patient with a high-risk profile for ischaemic stroke should be started on an appropriate treatment and admitted to a ward for follow-up.Last updated on 2021-24-06 at 09:42