E1 Popularised article, newspaper article

Vad har strömmingen at berätta?
List of Authors: Marjut Rajasilta, Jari Hänninen, Katja Mäkinen

Publisher: Kalatalouden Keskusliitto

Place: Helsinki

Publication year: 2019

Journal: Fiskeritidskrift för Finland

Volume number: 1/2019

URL: https://ahven.net/sv/centralforbundet/tidningar/


Abstract

Vid Skärgårdshavets forskninginstitut har man i över 30 år följt
upp strömmingen på Erstan. Strömmingproven återspeglar både förändringar
i miljön och fiskbeståndet.


Last updated on 2021-24-06 at 12:16