D2 Article in a professional research book

Alueellinen segregaatio ja väestörakenteen muutokset
List of Authors: Hirvonen Jukka, Puustinen Sari

Edition name or number: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja

Publisher: Valtioneuvoston kanslia

Place: Helsinki

Publication year: 2016

Book title *: Strateginen eheyttäminen kaupunkiseuduilla. Näkökulmia kestävän maankäytön ja julkisen talouden kysymyksiin.

Title of series: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja

Number in series: 4/2016

Number of pages: 20

ISBN: 978-952-287-209-8

ISSN: ISSN PDF 2342-6799

URL: https://tietokayttoon.fi/documents/10616/2009122/4_Julma.pdf/d72804ca-65ef-42f6-a53f-635b01ede1ff?version=1.0Last updated on 2021-24-06 at 12:11