B2 Book chapter

Väitöskirja tohtorin kisällinnäytteenä: analyysi kolmen yliopiston kasvatustieteellisen alan väitöskirjoista vuosilta 2010-2016
List of Authors: Päivi Atjonen, Sanna Niukko

Place: Turku

Publication year: 2018

Book title *: Koulutus hallinnassa: juhlakirja professori Heikki Silvennoisen täyttäessä 60 vuotta 23.2.2018

Title of series: Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A

Number in series: 216

ISBN: 978-951-29-7139-8Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-24-06 at 12:02